SOFTVER: PLATA (2014) by Biro Greensoft
 
 
 01.11.
2014.
PLATA (2014) NAZADKompletan program za obračun plate sa potrebnim izveštajima

Datum puštanja u rad: 01.05.1998.

Novi način obračuna (smanjenje neto plate): 01.11.2014.

MS ACCESS baza podataka
 

Korisnici:

Narodna Biblioteka – Bečej,

Gradsko Pozorište – Bečej.

Gradski Muzej – Bečej

JP DIREKCIJA za izgradnju – BEČEJ

 

Osnovne funkcije:

- Osnoni podaci (firma, podaci za virmane)

- Evidencija radnika (redovnih i po ugovoru)

- Evidencija banaka

- Evidencija kreditora

- Porodiljsko odsustvo (rekapitulacija, NZ-1 obrazac, pppdg, xml)

- bolovanje preko 30 dana (rekapitulacija, OZ-7 obrazac, OZ-10 obrazac, pppdg, xml)

- Putni trošak (rekapitulacija, prilog, pppdg, xml)

- obračun za radnike po ugovoru (rekapitulaijca, MUN, MUNK obrazac, pppdg, xml)

- Obračun ostlaih davanja (Dnevnice za službeno putovanje u zemlji, Naknada troškova prevoza na službenom putovanju, Solidarna pomoć za slučaj smrti, Naknada troškova za korišćenje sopstvenog automobila, isplata jubilarnih nagrada, Otpremnina, Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, Naknada štete za neiskorišćeni god. odmor, itd…)

- preračunavanje neto iznosa (smanjenje 10%)

- automatsko računanje minulog rada

- evidentiranje sate za bolovanje do 30 dana, godišnji odmor, neplaćeno odsustvo, državni praznik, prekovremeni rad itd…)

- obračun zarade, naknade (u parama ili zaokruženo u dinarima)

- obustave (naziv, iznos, rata)

- popunjavanje i štampanje virmana

- izveštaji (rekapitulacija, detaljan pregled izračunatih podataka, parametri, platni listić, pojedinačne obustave, itd…)

- pppdg obrazac i xml file za Poresku Upravu

 

Dodatne funkcije:

- M4 sa kartonima radnika /na papiru i u elektronskom formatu/ prema zahtevu PIO-a/

- PPP izveštaj /na papiru i u elektronskom formatu/ prema zahtevu Poreske uprave 2017_Avgust_Obracunski_list_tip2
 Parametri_za_obracun_plate_za_2017_Avgust
 2017_Avgust_Obracunski_list
 ppppd-avg-2017
 ppppd-avg-2017
 Provera_naloga_za_2017_Avgust
 Rekapitulacija_za_2017_Avgust_KOMPLETAN OBRAČUN
 Stampanje_naloga_za_2017_Avgust


 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
194753
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft