SOFTVER: PROGRAM ZA EVIDENCIJU PODATAKA - EUROSWEET by Biro Greensoft
 
 
 01.12.
2004.
PROGRAM ZA EVIDENCIJU PODATAKA - EUROSWEET NAZADProgram za robno knjigovodstvo u proizvodnjoj organizaciji

Datum puštanja u rad: 01.12.2004.

Korisnik: SZR "Eurosweet 1968" - Bačko Petrovo Selo

Osnovne funkcije:
- Evidencija repromaterijala
- Evidencija proizvoda
- Evidencija kupaca i dobavljača
- Prijemnice
- Radni nalog
- Karton repromaterijala, proizvoda
- Mesečna rekapitulacija
- Ulazni računi
- Izlazni računi
- Rekapitulacija poreza
- Odbitak
- Cenovnik
- Inventar
- Receptura 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
197479
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft