SOFTVER: PLATA by Biro Greensoft
 
 
 01.05.
1998.
PLATA NAZADKompletan program za obračun plate sa potrebnim izveštajima (Rekapitulacija, Platni spisak, OPJ, OD1, OD2, Krediti, Virmani, ...)

Datum puštanja u rad: 01.05.1998.

Korisnik:
Sve osnovne i srednje škole u Bečejskoj opštini, OŠ Novak Radonić /Mol/, Narodna Biblioteka/Bečej/, Gradsko Pozorište /Bečej/.

Osnovne funkcije:
- Evidencija radnika
- Evidencija banaka
- Obustave
- Porodiljsko odsustvo
- Bolovanje preko 30 dana
- Rad po osnovu ugovora
- Putni troškovi
- Finansiranje iz sopstvenih sredstava
- Poklon,
- Službena putovanja
- Tromesečni prosek
- Evidencija radnih dana, bolovanja, godišnjeg odmora itd..
- Obračun plate
- Obračun kredita
- Automatsko popunjavanje virmana
- Potrebni izveštaji
- Razni izveštaji

Dodatne funkcije:
- M4 sa kartonima radnika /na papiru i u elektronskom formatu/ prema zahtevu PIO-a/
- PPP izveštaj /na papiru i u elektronskom formatu/ prema zahtevu Poreske uprave
- Automatsko kreiranje Matičnih podataka, RL1, RL2, Obustave za potrebe Uprave za Trezor za osnovne i srednje škole 
 

  ZAHVALJUJEMO SE NA
PRUŽENOJ PAŽNJI.  
VI STE NAŠ
197485
POSETILAC


 
© 2008 - Biro Greensoft